Nyhetsarkiv

Kategorier

Ethno Press Youtube

No items

Ethno Press Facebook

Ethno Press Twitter

kristna

Är alla gudar av samma skrot och korn?

Afrika är en troende kontinent. Islam och kristendom samexisterar och konkurrerar. Folk tar religionen på allvar och de flesta afrikaner skulle nog lyfta lätt på ögonbrynet om de fick den nya svenska ärkebiskopens uttalanden översatta för sig.

Enligt Sveriges Radio har ärkebiskop Antje Jackelén skänkt helt ny innebörd till uppfattningen att det bara finns en gud. På frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Mohammed, svarar hon:

Det är självklart för mig att kristna, muslimer och judar tillber samma gud”.

Oj! Vad svarar världens alla muslimer på det? Blasfemi, tycker nog de flesta. Och judarna, håller de med?

Efter att ha läst bibeln tämligen väl skulle jag vilja påstå att det redan där uppträder två helt olika gudar. Å ena sidan den stränge, straffande, konspirerande och nyckfulle gud som stundtals gör livet outhärdligt för människorna i gamla testamentet.

Den gud som Jesus talar om är av helt annan kaliber. Förlåtande, kärleksfull. Okey, det hann ju förflyta ganska lång tid från gamla testamentets profeter fram till Jesus. Kanske nyktrade Gud till och kom till insikt om sitt dåliga beteende. Tänkte att han skulle visa upp sina goda sidor för minstingen Jesus. Så där kan det ju vara, att en dålig pappa ändrar sig när han får ett nytt barn på ålderns höst.

Men intrycket består. Om Gud finns, så finns han i flera uppsättningar. Detta blir tydligt när man läser Koranen, vilket jag har gjort.

Korantexten är Allahs egna ord. Förmedlade av ängeln Gabriel till profeten Mohammed och nedtecknade av dennes sekreterare. På arabiska, märk väl. De översättningar som finns är inte heliga. Själv har jag läst den svenska versionen i översättning av Mohammed Knut Bernström. ”Koranens budskap” heter den. Jag börjar misstänka att den inte bara är ohelig, utan dessutom snudd på falsifikat.

I Koranen förekommer en mängd direktiv om hur muslimer ska förhålla sig till folk från andra religioner. Brith Aspenlind, adjunkt i historia och religion har skrivit om detta i tidningen Dagen. Läs texten HÄR.

Hon citerar Koranens sura 47:4 där det enligt henne står:

När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem, tills ni anställt ett blodbad bland dem! Slå dem då i bojor.”

Aspenlind har uppenbarligen tillgång till en annan översättning än den jag har. Kanske läser hon arabiska. Bernström översätter nämligen samma vers så här:

Då ni möter förnekarna i strid låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga.”

Det låter ju avsevärt mycket luddigare. Men är det så att Koranens verkliga budskap är ”lost in translation?” Och är det avsiktligt? Så att bara arabisktalande ska förstå vad som verkligen står det? Medan vi andra får en friserad version? Intressant konspirationsteori!

Till sist en fråga till Sveriges nya ärkebiskop: om det nu är självklart att kristna, muslimer och judar tillber samma gud, gäller det för alla andra religioner också? Buddister, hinduer, konfucianer och shintoister? För att inte tala om alla animister i Afrika.

Kulturrelativism är ett gammalt välkänt begrepp. Nu har Antje Jackelén etablerat religionsrelativism som en ny dogm inom svenska kyrkan.